Fabrika stiroporaFabrika boja i fasadaFabrika praškastih materijalaFabrika tečnih lepilaFabrika proizvoda za tehnologiju betona i proizvodnja specijalnih betona

Info

Hemijska industrija PRVI MAJ Čačak
ul. Nikole Tesle br.9, 32000 Cacak, Republika Srbija
tel.: +381 32 373 712, +381 32 350 130; fax.: +381 32 373 719
Web adresa: www.prvimaj.co.rs
e-mail: office@prvimaj.co.rs