Fabrika stiroporaFabrika boja i fasadaFabrika praškastih materijalaFabrika tečnih lepilaFabrika proizvoda za tehnologiju betona i proizvodnja specijalnih betona

TABELA KVALITETA

U vezi sa kvaliteom proizvoda.


Poštovani,


Hemijska industrija „Prvi maj“ a.d. obavlja sopstveni nadzor putem svojih labaratorija, i strani nadzor sa davaocem licenci. Hemijska industrija „Prvi maj“ a.d. preuzima odgovornost za kvalitet svojih proizvoda u okviru opštih uslova prodaje i isporuke robe.
Ako su vremenski i drugi uslovi pri ugradnji i nakon iste različiti od onih u našim uputstvima, tehnickim listovima, projektima, elaboratima i slično, potrebno je naše upute uzimati kao opšte smernice, bez garancije za ugradnju. Treba uvažavati službene smernice, normative i informacije iz tehničkih listova. Informacije u našim uputstvima nas ne obavezuju, pa ih treba shvatiti kao preporuke, sastavljene uz pomoć najviše tehnologije.
Pretpostavljamo da je izvođač ovladao tehnikama nanošenja i upotrebom pojedinačnih proizvoda i komponenata naših tehničkih sistema.
Nanošenje tj. primena proizvoda je osnovna za pouzdanost sistema, zbog njegovog trajanja u vremenu i estetske pokrivenosti, ispravno nanošenje je bitno koliko i kvalitet materijala koji se koristi.


Sa poštovanjem,

Sektor za razvoj i kontrolu kvaliteta