Partneri za izgradnju

Partnertsvo 360o

Hemijska industrija Prvi maj poseduje zasebne kompanije sa istraživačkim labaratorijama, što omogućava da učestvujemo u projektovanju, formulišemo i testiramo proizvode i sisteme prema zahtevu klijenata i da rešavamo probleme u praksi na gradilištu. To grupaciji omogućava da izađe u susret najzahtevnijim potrebama građevinarstva.
REŠENJA PROBLEMA U PRAKSI

Inženjerska iskustva tehničkog servisa, tehnički ciklusi primenjeni i provereni u praksi, timovi mladih ljudi koji su usmereni ka tehnološkom usavršavanju i razvoju, neprekidno ulaganje u istraživanje i razvoj, pravi su pokazatelj da hemijska industrija PRVIMAJ predstavlja idealnog partnera u građevinarstvu.
ZAŠTO SE ISTIČEMO NA TRŽIŠTU
Kvalitet
Hemijska industrija PRVIMAJ poseduje iskustvo sticano više od pola veka, transformacijom kapitala ulaže se u najsavremenije proizvodne linije, ulaganje u know-how, proizvodnja po licenci, dovelo je do vrhunskog evropskog kvaliteta proizvoda. Sve kompanije industrije poseduju sertifikate ISO-9001 i ISO-14001. Pojam kvaliteta podrazumeva vrednost ponuđenih proizvoda, stručnost zaposlenih i njihove usluge klijentima koji se opredele da PRVIMAJ postane njihov partner u raznim fazama izgradnje, od temelja do krova.
Kompletnost
Tehnički ciklusi industrije PRVIMAJ predstavljaju rešenja koja omogućavaju kvalitetno završavanje svih građevinskih faza: specijalni betoni, hidroizolacija i zaštita, postavljanje keramike, industrijski podovi, sanacija armiranog betona, termoizolacija, dekoracija.
Fleksibilnost
Sektori proizvodnje, tehničkog servisa, razvoja i marketinga u okviru industrije mogu da predstave rešenja po adekvatnom problemu na gradilištu. Ovakva prilagodljivost u kombinaciji sa pažljivo odabranim asortimanom proizvoda, garantuje brz odgovor bilo kom zahtevu projekta.
Pouzdanost
Hemijska industrija PRVIMAJ je poznata po svojoj pouzdanosti. Veliki broj projektantskih biroa bira PRVIMAJ kao svog saradnika u većini svojih projekata.
Inovativnost
Stalna potreba za inovacijama, industriji je omogućila neprekidno napredovanje tokom postojanja. Istraživanje novih tehnoloških dostignuća, primena posebnih metoda na gradilištu čine aktivnosti labaratorije za istraživanje i razvoj.
Zaštita životne sredine
Hemijska industrija PRVIMAJ je oduvek vodila računa o zaštiti ekosistema. Sertifikat zaštite životne sredine ISO-14001 je pravi pokazatelj rada svih proizvodnih linija unutar industrije, proizvodi sa malim uticajem na životnu sredinu i tehnički sistemi termoizolacije pokazuju našu usmerenost na uštedu energije i očuvanje čovekove životne sredine.
Obuka
Industrija PRVIMAJ u skladu sa transferom tehnologije koji donosi nove proizvode sa posebnom primenom pokreće obuku svojih primenjivača u vidu višednevnog treninga na kursu MASTER P. PRVIMAJ je stvorio sopstveni centar za obuku profesionalaca u sedištu industrije.

Iskustva zasebnih kompanija, njihova sinergija kao rezultat sume posebnih profesionalnih oblasti, gde je međusobna povezanost savršeno integrisana, omogućavaju da PRVIMAJ nudi podršku od 360o – od analize problema do predlaganja rešenja koja najviše odgovaraju, nabavku materijala i pomoć na terenu.